Przejdź do treści

Wyniki klientów na rynku Forex. 80 procent nadal ponosi stratę

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła właśnie wyniki klientów osiągnięte na rynku Forex w latach 2016-2017. – W dłuższym horyzoncie czasowym około 80 proc. klientów nadal ponosi stratę – podkreśla KNF.

Jak tłumaczą przedstawiciele komisji, zaprezentowane wyniki bazują na metodologii opartej o wynik per saldo klienta na koniec danego okresu, będący efektem transakcji zrealizowanych na wszystkich klasach instrumentów pochodnych.

Z danych UKNF wynika, że w I połowie 2017 roku zdecydowaną większość inwestorów dokonujących transakcji na rynku Forex stanowili klienci detaliczni z 99,89 proc. udziałem w liczbie aktywnych klientów. Na koniec 2016 roku udział klientów detalicznych w liczbie aktywnych klientów wyniósł 99,84 proc. – czytamy w komunikacie komisji.

Czytaj także: Ryzyko i oszustwo – gdzie jest granica?

W pierwszej połowie bieżącego roku, w porównaniu do pierwszego półrocza 2016 roku, o ponad 11,3 proc. zmniejszył się średni zysk przypadający na klienta. Co – jak tłumaczy KNF – przy zbliżonych wartościach średnich strat w tych okresach, przyczyniło się do obniżenia średniego wyniku osiągniętego przez klienta.

Najbardziej popularnymi kategoriami instrumentów w I połowie 2017 roku, podobnie jak w całym 2016 r., były instrumenty zaliczane do kategorii FOREX CFD oraz Index CFD.

Jednocześnie UKNF przypomina, że pomimo faktu, iż prezentowane przez domy maklerskie wyniki klientów uzyskiwane na poszczególnych klasach instrumentów pochodnych w krótkich horyzontach czasowych (cyklach kwartalnych) wskazują na wyższy odsetek klientów osiągających zysk, to w dłuższym horyzoncie czasowym około 80 proc. klientów dokonujących transakcji na rynku Forex nadal ponosi stratę – dodają przedstawiciele komisji.

KNF będzie blokować strony związane z rynkiem Forex?

Jak donosiliśmy w sierpniu, Komisja Nadzoru Finansowego zamierza stworzyć rejestr domen internetowych, podejrzanych o nadużycia finansowe, związane głównie z rynkiem Forex.

– Celem postulowanej przez KNF zmiany jest wzmocnienie uprawnień komisji w zakresie przeciwdziałania świadczeniu usług finansowych przy wykorzystaniu różnego typu platform internetowych przez nieuprawnione do tego podmioty. Projekt odpowiada przede wszystkim na zagrożenia identyfikowane na rynku Forex, ale rozciąga wprowadzane mechanizmy ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego na wszystkie objęte nadzorem KNF sektory tego rynku – tłumaczyli przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego.

W projekcie nowelizacji ustawy przewidziano doprecyzowanie przesłanek zamieszczania na liście ostrzeżeń publicznych KNF nazw domen internetowych, wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego nieuprawnione.

Czytaj także: Afera KNF – czy nasze pieniądze są bezpieczne w banku?

– KNF zyskałaby jednocześnie uprawnienie do prowadzenia specjalnego rejestru, do którego wpisywane byłyby nazwy domen internetowych, które znalazły się na liście ostrzeżeń publicznych KNF. Wpisanie nazwy domeny do rejestru domen zastrzeżonych skutkowałoby obowiązkiem zablokowania dostępu do tych stron przez poszczególnych dostawców internetu. Rejestr jest rozwiązaniem teleinformatycznym i umożliwia dostawcom automatyczne pozyskanie informacji o domenie wpisanej do rejestru. Tego rodzaju mechanizm został zapożyczony z ustawy o grach hazardowych – czytamy w komunikacie komisji.

KNF wyszła także z propozycją zaostrzenia dotychczasowych kar za prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowym bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Obecnie jest to zagrożone grzywną do wysokości 5 mln złotych.

fot. pixabay.com, CC0