Złote ETF-y ruszyły na zakupy

W grudniu fundusze ETF inwestujące w złoto zwiększyły swoje zasoby o 76 ton kruszcu. Był to pierwszy od kwietnia miesiąc, kiedy zakupy były tak duże. Jak informuje w swojej najnowszej publikacji Światowa Rada Złota, wpływy dotyczą w głównej mierze funduszy ETF z Europy i Ameryki Północnej.

W styczniu zakupy ETFów są kontynuowane, przede wszystkim w USA i Wielkiej Brytanii, co najprawdopodobniej jest efektem niepewności dotyczącej Brexitu oraz obaw o amerykańską gospodarkę. Złoto osiągnęło obecnie także najwyższą od sześciu miesięcy cenę, dobijając w styczniu niemalże do poziomu 1 300 USD, co również wynika ze wzrostu niepewności, ale także z faktu, że kapitał zaczyna szukać bezpiecznej przystani także i w złocie.

Złote ETFy grudzień 2018

Złote ETFy, grudzień 2018, źródło: World Gold Council

Rok zakończył się dla funduszy ETF wzrostem o 3,4 proc. (w sumie 68,9 ton), przy czym w skali całego roku jedynie fundusze europejskie zwiększyły swoje posiadanie o 10 proc. Fundusze amerykańskie zmniejszyły swój stan o 1,3 proc., zaś azjatyckie o 2,1 proc.

Złote ETFy 2018

Złote ETFy, ro 2018, źródło: World Gold Council

Od mniej więcej połowy grudnia obserwujemy powolny spadek wartości dolara, co czyni go mniej atrakcyjną formą zabezpieczenia kapitału. Niepewność wokół dolara nasila się także w związku z widmem zatrzymania podwyżek stóp procentowych przez FED. W 2019 roku FED przewiduje dwie podwyżki stóp procentowych, a wielu inwestorów uważa nawet, że bardziej prawdopodobna jest obniżka stóp. Dla lokujących w złoto i srebro powinny być to zatem bardzo pozytywne sygnały.