Złote miasta

Zainteresowanie metalami szlachetnymi w Polsce jest od wielu miesięcy na fali wznoszącej. Niezauważalny dotychczas rynek najszybciej rośnie w największych miastach. W badaniach portalu rynekzlota24.pl skupiliśmy się na tych aglomeracjach, gdzie popularność kruszców jest szczególnie duża. Na najbardziej zaangażowanych inwestorów wyrastają ankietowani z Warszawy. W stolicy ponad połowa respondentów inwestuje w złoto, a ponad 75% wiąże dalsze plany inwestycyjne z tym metalem szlachetnym. Jak wypadają inne miasta?

Złoto najpopularniejsze w Warszawie

Badania portalu RynekZlota24.pl były prowadzone wśród internautów zainteresowanych inwestycjami alternatywnymi. Wśród 1020 przepytanych osób wyraźnie widać nastroje sprzyjające inwestowaniu i oszczędzaniu. Tylko co piąty ankietowany  nie oszczędza w ogóle. Pozostali lokują swoje pieniądze w bankach i na funduszach inwestycyjnych. Jednak zainteresowanie inwestycjami alternatywnymi przenosi się również na realne decyzje finansowe. Aż 45% badanych deklaruje się jako inwestorzy, którzy część swoich oszczędności przeznaczają na złoto.

Odsetek ankietowanych inwestujących w najcenniejszy kruszec najwyższy jest w Warszawie. Nieco słabiej, ale również dobrze wypadają Kraków oraz Gdańsk, gdzie odsetek inwestujących osób jest bardzo podobny (odpowiednio 46% i 45%). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku inwestowania w srebro. Tu liderem, aczkolwiek nie zdecydowanym, jest Poznań, notujący odsetek inwestorów na poziomie 26%. Zaledwie jeden punkt procentowy mniej notuje Kraków. Trzecie miejsce należy do Gdańska, gdzie w srebro inwestuje co piąty badany.

Wrocław i Poznań na dwóch biegunach

Rosnący rynek złota i zwiększająca się świadomość inwestycyjna powodują, że Polacy zaczynają inwestować w kruszce podobnie, jak obywatele krajów z większą tradycją na tym polu. Dziś zakup złota coraz mniej kojarzy się jedynie z biżuterią, na którą decyduje się zaledwie 12% inwestorów. Dominują natomiast sztabki i złote monety bulionowe, do których inwestorzy mają coraz łatwiejszy dostęp. Te pierwsze wybiera aż 67% badanych, a na monety takie jak Krugerrandy, czy Filharmonicy Wiedeńscy, decyduje się 42% inwestorów.

Monety inwestycyjne największą popularnością cieszą się wśród mieszkańców Wrocławia. Wybiera je połowa inwestorów. Wśród przebadanych miast tego typu monety najmniej popularne są w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski, Krugerrandy czy Filharmoników Wiedeńskich wybiera co trzeci respondent, co przekłada się na wynik aż o 20 punktów procentowych mniejszy, niż we Wrocławiu.

Poznań dominuje za to w rankingu popularności monet kolekcjonerskich – wybiera je blisko 35% ankietowanych z tego miasta. W przypadku Wrocławia, na taką formę inwestycji decyduje się 18% badanych.

Wybór dostawcy i plany na przyszłość

Różniące się między sobą w popularności form inwestycyjnych Poznań i Wrocław wspólnie wybijają się w zestawieniu popularności źródeł zakupu. To właśnie w tych miastach najwięcej badanych deklaruje zakupy w wyspecjalizowanych podmiotach zajmujących się handlem kruszcami. W firmach takich jak Mennica Wrocławska kupuje złoto 65% badanych z Poznania i ponad połowa badanych z Wrocławia. Taką formę kupna najrzadziej wybierają ankietowani z Gdańska (44%).

Respondenci ze stolicy Pomorza dominują za to w statystyce popularności funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał w złoto. Taką formę inwestycji wybiera blisko 19% gdańszczan, z kolei na drugim biegunie znaleźli się mieszkańcy Krakowa. Wśród ankietowanych z tego miasta fundusze lokujące w złoto wybiera niecałe 7% osób.

Jeśli aktywność inwestorów mielibyśmy zmierzyć regularnym śledzeniem kursów metali szlachetnych, to najlepiej wypadłyby Warszawa i Wrocław. W tych dwóch miastach regularnie śledzi kursy po 41% pytanych. Z kolei najsłabiej w tym zestawieniu wypada Poznań, gdzie jedynie co trzeci badany regularnie sprawdza kursy metali szlachetnych.

Jak wyglądają plany naszych ankietowanych? Większość z nich w najbliższych miesiącach planuje zainwestować w złoto. 75% mieszkańców stolicy opowiedziała się za tą formą inwestycji. Nieco niższy odsetek odnotowaliśmy we Wrocławiu i Krakowie – po 69 procent. Na dalszych miejscach plasują się Poznań i Gdańsk – odpowiednio 62% i 58%.

Kim są inwestujący w złoto?

Znaczna większość ankietowanych to mężczyźni – stanowili oni 88% badanych. W tej grupie inwestorów przeważają osoby w wieku od 24 do 34 lat (co trzeci badany), mający wyższe wykształcenie (38%) i mieszkający w dużym mieście (ponad 58%). Warto również zwrócić uwagę na dość sporą grupę inżynierów i informatyków.

Tyle mówi statystyka. Dzisiejsi inwestorzy na rynkach kruszców to w Polce w dużym stopniu pionierzy takich form lokowania pieniędzy. Młody wiek i rosnąca świadomość, szczególnie wśród mieszkańców dużych miast, mogą tylko podkreślić pozytywne prognozy dla rozwoju rynku.

Informacja o badaniach

Badania portalu RynekZlota24.pl zostały przeprowadzone na próbie 1020 respondentów, reprezentatywnej ze względu na wybrane aglomeracje.