4 największe wyzwania dla złota do 2048 roku

Rosnący popyt, nowe technologie, utrzymanie wysokiego poziomu produkcji i ewolucja metod wydobycia – to, zdaniem Światowej Rady Złota, najważniejsze wyzwania stojące przed rynkiem królewskiego kruszcu w ciągu najbliższych 30 lat.

W połowie maja Światowa Rada Złota (World Gold Council) opublikowała kompleksowy raport „Złoto 2048”, poświęcony przyszłości rynku złota. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać poszczególne aspekty poruszane w  opracowaniu. Na początek skupmy się na najważniejszych wnioskach, które płyną z analizy WGC.

Następne 30 lat bez wątpienia przyniesie znaczące zmiany. Niektóre z nich prognozujemy, niektórych
nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. W raporcie „Złoto 2048”, przy pomocy ekspertów, wzięliśmy pod uwagę światowe trendy i dynamikę, które będą napędzać ten fascynujący rynek – komentuje Aram Shishmanian, prezes Światowej Rady Złota.

Shishmanian przypomina, że od założenia World Gold Council w 1987 roku, wiele się na rynku złota zmieniło.

Popyt zdecydowanie przesunął się na Wschód – Chiny i Indie są obecnie dwoma największymi konsumentami złota. Rynek inwestycyjny zmienił się poprzez wprowadzenie do obrotu funduszy inwestycyjnych opartych na złocie. Wzmocniła się infrastruktura rynku złota, wzrosło zaufanie do kruszcu i poszerzył się do niego dostęp – wylicza.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Globalne trendy gospodarcze na następne 30 lat

Cztery wyzwania dla złota

Aram Shishmanian, we wstępie do raportu, wyróżnia cztery najważniejsze aspekty, które będą wpływały na rynek złota w ciągu najbliższych 30 lat. 

Po pierwsze, wzrost gospodarczy jest dobry dla złota. Jako że klasa średnia w Chinach, Indiach i innych krajach bardzo szybko się rozwija, popyt na złoto niewątpliwie wzrośnie – prognozuje szef WGC.

Po drugie, coraz ważniejsza dla rynku złota będzie technologia, bo – jak tłumaczy Aram Shishmanian – świat staje się coraz bardziej cyfrowy i połączony. Eksperci prognozują, że aplikacje mobilne do inwestowania w złoto, pozwalające kupować, sprzedawać czy inwestować kruszec, będą szybko rozwijać się w Indiach i Chinach.

Po trzecie, przemysł wydobywczy złota będzie stanie przed wyzwaniem produkowania tyle złota w ciągu najbliższych 30 lat, ile produkował w ostatnich latach – wyjaśnia prezes Światowej Rady Złota.

Utrzymanie poziomu produkcji jest konieczne, by sprostać zmieniającemu się wykorzystaniu złota w różnych branżach – od energetyki do ochrony zdrowia.

Wreszcie, po czwarte, metody produkcji i wydobycia będą musiały ewoluować, jeśli przemysł złota ma wnieść znaczący wkład w rozwój społeczeństwa w następnych trzech dekadach. W przekształcaniu metod wydobycia istotną rolę odegrają kwestie środowiskowe, społeczne czy polityczne.

Przede wszystkim jednak wiemy, że złoto w nadchodzących latach będzie nadal rozpoznawalne, doceniane i wartościowe. Ten kruszec od tysięcy lat jest częścią naszego świata. To się nie zmieni – dodaje Aram Shishmanian.

Wszystkim tym aspektom (czyli m.in. popytowi czy trendom, które będą kształtować rynek złota) przyjrzymy się szczegółowo w serii artykułów w naszym serwisie.

fot. PublicDomainPictures, pixabay.com, CC0