4 największe wyzwania dla złota do 2048 roku

Rosnący popyt, nowe technologie, utrzymanie wysokiego poziomu produkcji i ewolucja metod wydobycia - to, zdaniem Światowej Rady Złota, najważniejsze wyzwania stojące przed rynkiem królewskiego kruszcu w ciągu najbliższych 30 lat.

W połowie maja Światowa Rada Złota (World Gold Council) opublikowała kompleksowy raport "Złoto 2048", poświęcony przyszłości rynku złota. W kolejnych artykułach będziemy przybliżać poszczególne aspekty poruszane w  opracowaniu. Na początek skupmy się na najważniejszych wnioskach, które płyną z analizy WGC.

- Następne 30 lat bez wątpienia przyniesie znaczące zmiany. Niektóre z nich prognozujemy, niektórych
nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. W raporcie "Złoto 2048", przy pomocy ekspertów, wzięliśmy pod uwagę światowe trendy i dynamikę, które będą napędzać ten fascynujący rynek - komentuje Aram Shishmanian, prezes Światowej Rady Złota.

Shishmanian przypomina, że od założenia World Gold Council w 1987 roku, wiele się na rynku złota zmieniło.

- Popyt zdecydowanie przesunął się na Wschód - Chiny i Indie są obecnie dwoma największymi konsumentami złota. Rynek inwestycyjny zmienił się poprzez wprowadzenie do obrotu funduszy inwestycyjnych opartych na złocie. Wzmocniła się infrastruktura rynku złota, wzrosło zaufanie do kruszcu i poszerzył się do niego dostęp - wylicza.

Czytaj także: Światowa Rada Złota: Globalne trendy gospodarcze na następne 30 lat

Odkryj ponownie produkty ze słynnej Rand Refinery

Cztery wyzwania dla złota

Aram Shishmanian, we wstępie do raportu, wyróżnia cztery najważniejsze aspekty, które będą wpływały na rynek złota w ciągu najbliższych 30 lat. 

- Po pierwsze, wzrost gospodarczy jest dobry dla złota. Jako że klasa średnia w Chinach, Indiach i innych krajach bardzo szybko się rozwija, popyt na złoto niewątpliwie wzrośnie - prognozuje szef WGC.

Po drugie, coraz ważniejsza dla rynku złota będzie technologia, bo - jak tłumaczy Aram Shishmanian - świat staje się coraz bardziej cyfrowy i połączony. Eksperci prognozują, że aplikacje mobilne do inwestowania w złoto, pozwalające kupować, sprzedawać czy inwestować kruszec, będą szybko rozwijać się w Indiach i Chinach.

- Po trzecie, przemysł wydobywczy złota będzie stanie przed wyzwaniem produkowania tyle złota w ciągu najbliższych 30 lat, ile produkował w ostatnich latach - wyjaśnia prezes Światowej Rady Złota.

Utrzymanie poziomu produkcji jest konieczne, by sprostać zmieniającemu się wykorzystaniu złota w różnych branżach - od energetyki do ochrony zdrowia.

Wreszcie, po czwarte, metody produkcji i wydobycia będą musiały ewoluować, jeśli przemysł złota ma wnieść znaczący wkład w rozwój społeczeństwa w następnych trzech dekadach. W przekształcaniu metod wydobycia istotną rolę odegrają kwestie środowiskowe, społeczne czy polityczne.

- Przede wszystkim jednak wiemy, że złoto w nadchodzących latach będzie nadal rozpoznawalne, doceniane i wartościowe. Ten kruszec od tysięcy lat jest częścią naszego świata. To się nie zmieni - dodaje Aram Shishmanian.

Wszystkim tym aspektom (czyli m.in. popytowi czy trendom, które będą kształtować rynek złota) przyjrzymy się szczegółowo w serii artykułów w naszym serwisie.

fot. PublicDomainPictures, pixabay.com, CC0

Tomasz Matejuk