Przejdź do treści

Złoto coraz bliżej systemu finansowego

  • Mysaver 

Jak podaje serwis Wealth Wire w świecie finansów pojawia się coraz więcej projektów związanych z zakwalifikowaniem złota do najwyższych klas aktywów wykazujących praktycznie zerowe ryzyko. Takie rozwiązania rozważa między innymi Bank Rozrachunków Międzynarodowych, czyli instytucja, którą można uznać za „bank centralny banków centralnych”.

Nad rozwiązaniami wykorzystującymi złoto pracuje też Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. To międzynarodowa agencja regulacyjna, która skupia regulatorów bankowych z 27 państw w tym USA, Wielkiej Brytanii i Chin. Redaktorzy Wealth Wire wprost twierdzą, że złoto zmierza w kierunku systemu finansowego. Bankierzy i regulatorzy rozważają zmiany przepisów, tak aby wprowadzić złoto z powrotem do systemu finansowego i wykorzystywać jego stabilizujący potencjał.

Autorzy publikacji zauważają też, że królewski kruszec nie rozwiąże wszystkich problemów światowych finansów, które narastają od lat. Niemniej w realnej walce choćby z zagrożeniem inflacyjnym może być doskonałym narzędziem. Jeśli choćby część propozycji związanych ze złotem wejdzie w życie jego ceny w 2013 roku mogą znacznie wzrosnąć.