Złoto i diamenty - duet dobrej dywersyfikacji

Pobierz PDF i czytaj gdzie chcesz

Nieodłącznym elementem inwestowania jest ryzyko. Jeżeli inwestujemy w akcje spółek notowanych na giełdzie, możemy zarobić krocie. Ale możemy również stracić. Z pozoru bezpieczne nieruchomości także niosą ze sobą pewną dozę ryzyka. Dlatego budując portfel inwestycyjny, należy zadbać o należytą dywersyfikację.

Dywersyfikacja to nic innego, jak różnicowanie posiadanych aktywów. Jeżeli inwestujemy w akcje spółek giełdowych, i mamy świadomość ryzyka, jakie niesie ze sobą taka inwestycja, powinniśmy wyposażyć się również w coś, co będzie równowagą dla tego aktywa. Powinniśmy zainteresować się takim zjawiskiem, jak korelacja, a zatem to, jak poszczególne klasy aktyw oddziałują na siebie, jak zachowują się w czasie.

Rynki finansowe to żywy organizm, który nieustannie pulsuje i tętni własnym życiem. Wiele analiz wskazuje na to, że fundusze inwestycyjne aktywnie zarządzane przez wykwalifikowanych maklerów, często osiągają wyniki gorsze, niż indeksy giełdowe, lub fundusze ETF obsługiwane przez algorytmy. Często zatem najprostsze rozwiązania okazują się najbardziej skuteczne.

Niska korelacja

Trzy największe indeksy na Wall Street – S&P 500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq, choć obejmują zupełnie różne sektory, bardzo często zachowują się podobnie – albo wszystkie idą w górę, albo wszystkie idą w dół. Oznacza to, że pomiędzy nimi występuje wysoka korelacja, więc można powiedzieć, że portfel zawierający 50 proc. Nasdaq i 50 proc. S&P 500, jest zdywersyfikowany w niewystarczającym stopniu. Jeżeli pojawią się straty, dotkną one całej zawartości portfela.

Słabo skorelowane z rynkami finansowymi są z kolei złoto i diamenty. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie zaobserwować żadnego związku pomiędzy ich wycenami, a wycenami indeksów giełdowych, lub związek ten jest odwrotny. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której indeks giełdowy idzie w dół, a cena złota w górę.

Oznacza to, że tego typu aktywa doskonale nadają się do zabezpieczenia portfela inwestycyjnego przed różnego rodzaju zawirowaniami.

(...)

fot. cygig, pixabay.com, CC0

Pobierz PDF i czytaj gdzie chcesz

Bartosz Adamiak