Niepewne czasy

Złoto na niepewne czasy

Gdy nastają niepewne czasy, ludzie poszukują bezpiecznej oazy dla swych oszczędności. To sprawdzony sposób na przetrwanie, kiedy świat jest na zakręcie.

Żyjemy w burzliwych i trudnych czasach, kiedy tracą wiarygodność największe potęgi ekonomiczne, rządy roszczą sobie prawo do prywatnych oszczędności, banki kreują pieniądze bez pokrycia a spekulanci dokonują manipulacji na rynkach finansowych i towarowych.

Czy można więc zaufać rynkom finansowym?

Na świecie trwają krwawe konflikty, a sytuacja polityczna między mocarstwami przypomina tę z okresu zimnej wojny. Nieustająca wojna domowa w Syrii niszczy kraj, zabija tysiące niewinnych ludzi, wypędza miliony na tułaczkę. Ta wojna angażuje i antagonizuje między sobą największe potęgi świata. Istnieje ryzyko eskalacji tego konfliktu, ze skutkami trudnymi do przewidzenia. Trwają też wewnętrzne krwawe konflikty w innych krajach Bliskiego wschodu a ISIS dalej pozostaje na polu walki, siejąc grozę także w Europie.

Próba przewrotu wojskowego w Turcji mocno zdestabilizowała sytuację polityczną w tym kraju. Turcja jest członkiem NATO więc to, co tam się dzieje ma znaczenie w skali międzynarodowej. Zbliżenie Turcji z Rosją nie podoba się Amerykanom, więc rośnie napięcie między mocarstwami. Pogorszyły się też relacje Ankary z Unią Europejską.

Eskalacja terroryzmu w wielu regionach świata budzi strach i niepewność wśród społeczeństw. Ma też przełożenie na realną gospodarkę, w tym przemysł turystyczny, który w niektórych regionach upada. Unia Europejska jest bezradna wobec powstałego zagrożenia. Nie jest zdolna poradzić sobie z kryzysem migracyjnym. Nie rozwiązuje też problemów gospodarki tylko mnoży bariery biurokratyczne i nadmiernie ingeruje w wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Tempo wzrostu gospodarczego w wielu krajach Eurolandu jest bardzo niskie. To powoduje spadek zaufania do wspólnej waluty europejskiej, która straciła na wartości wobec dolara. Euro podobnie, jak wszystkie waluty papierowe i elektroniczne, jest oparte na zaufaniu do instytucji, które je emitują, a jego dziś już nie ma.

Od kilku lat kryzysy targają krajami południa Europy

W trudnej sytuacji znajdują się dziś Włochy ze swoim chorym sektorem bankowym. Niskie a nawet ujemne stopy procentowe, jakie wprowadziły niektóre banki centralne, mogą być przyczyną wysokiej inflacji. Dodruk pieniądza bez pokrycia grozi wybuchem wielkiego kryzysu finansowego.

Czytaj także: Kryzys Subprime w Europie

W Stanach Zjednoczonych trwa bezkompromisowa kampania wyborcza. Główni kandydaci to postacie kontrowersyjne, budzące skrajne odczucia – u jednych nadzieje a u drugich obawy. Po wyborach prezydenckich może nastąpić istotna zmiana polityki wewnętrznej i zagranicznej USA a jej skutki są trudne do przewidzenia.

Coraz częściej słyszymy o ryzyku wielkiego konfliktu globalnego. Napięte relacje polityczne między Unią Europejską i Rosją nie sprzyjają atmosferze pokoju na naszym kontynencie. Wynik ostatnich wyborów w Rosji oznacza, że polityka tego kraju będzie kontynuowana. Świat zastanawia się, czy Putin zajmie kolejne obszary Ukrainy.

Zawsze w trudnych czasach ludzie poszukiwali „bezpiecznej oazy” dla swego płynnego majątku, do którego należą pieniądze i papiery wartościowe. Te mogą stać się bezwartościowe podczas wojny czy przewrotu politycznego. Kryzys zaufania do Unii Europejskiej, rządów, polityków, ekonomistów osiągnął niespotykany dotychczas poziom. Dlatego myślący racjonalnie ludzie zwracają się dziś znów ku aktywom uważanym za bezpieczne. Do takich należą metale szlachetne. Złoto pełni funkcję uniwersalnej waluty, może być więc w każdej chwili wymienione na dowolny środek płatniczy, dobra materialne czy usługi niezbędne dla egzystencji w krytycznych czasach. Dynamiczny wzrost cen złota i srebra, jaki nastąpił od początku tego roku jest dowodem zaufania do tego, co zawsze stanowiło wartość.

Photo by Robert Metz on Unsplash