Przejdź do treści

Złoto – teatr absurdu

  • Mysaver 

Czy papier może przeciąć metal? Czy można określić prawdziwą cenę złota w „Teatrze Absurdu”?

Uogólniając, na świecie możemy nabyć złoto w dwóch postaciach – fizycznej i papierowej. Wyróżniamy również dwie podstawowe grupy odbiorców. Pierwsza grupa to klienci indywidualni i banki centralne nabywające zazwyczaj złoto fizyczne, druga grupa – klienci instytucjonalni obracający głównie złotem papierowym. Poza tym poszczególni uczestnicy rynku nabywają ów złoty kruszec w różnych celach. Złoto fizyczne jest zazwyczaj kupowane (a przynajmniej powinno być) jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Z kolei złoto papierowe kupujemy w celach spekulacyjnych – dla osiągnięcia krótko i długoterminowych zysków. I tutaj pojawia się problem gdyż cena złota jest jedna, a jak widzimy formy nabycia – dwie.

Dlatego zadając pytanie: „ile warte jest złoto?”, powinniśmy dodać na początku: „które?”. Celowo użyłem określenia „wartość”, a nie „cena” gdyż mówiąc o złocie fizycznym należy liczyć się również z jego „wartością emocjonalną”. W takim razie należałoby zadać kolejne pytanie: cenę, którego złota odzwierciedlają ceny rynkowe – fizycznego czy papierowego?” albo inne pytanie: „które złoto (fizyczne czy papierowe) ma większy wpływ na jego cenę?”. Odpowiedź na drugie pytanie jest chyba nieco łatwiejsza i poniekąd odpowiada również na pierwsze pytanie.

Siła nabywcza klientów instytucjonalnych jest nieporównywalnie wyższa niż klientów indywidualnych. Dlaczego? Klient indywidualny kupuje i sprzedaje zazwyczaj złoto fizyczne. Z kolei klient instytucjonalny skupuje jak i sprzedaje zarówno złoto fizyczne i papierowe. Ale w jakich proporcjach! Z jednej strony kupuje tonę złota w postaci fizycznej, z drugiej zaś sprzedaje np. 10 ton „papierowego”. W takim razie może dojść do sytuacji, w której papierowe złoto może być mniej warte niż fizyczne ale przez jakiś czas taka cena ma szanse się utrzymać ponieważ cenę dyktuje silniejszy. Mamy do czynienia ze swego rodzaju dualizmem ceny. Cena złota jest uzależniona od jego fizycznego i papierowego „odpowiednika”. I tak dla przykładu: popyt na „fizyczne” wywołuje zazwyczaj wzrost ceny „papierowego”, a spekulacje na „papierowym” skutkują spadkiem cen „fizycznego”. Tym samym złoto papierowe staje się „nośnikiem ceny” złota fizycznego i odwrotnie. Przypomina mi to nieco nurt określany w literaturze TEATREM ABSURDU.

Zajrzyjmy na chwilę do otaczającej nas rzeczywistości. Obecnie obserwujemy wzmożony popyt na złoto fizyczne. Do Chin i Indii spływa złoto (wraz ze złomem) liczone w dziesiątkach i setkach ton. Pod koniec kwietnia Rand Refinery w RPA ogłosiła, że na chwilę obecną zostały wyprzedane wszystkie Krugerrandy. W US Mint zabrakło złotych monet o najmniejszej wadze, a podobne informacje napływają z Australii i Japonii.

Na koniec przeanalizujmy jeszcze jeden bieg wydarzeń:

1) W ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami intensywnego skupowania złota przez Banki Centralne

2) Do niedawna złoto było historycznie bardzo drogie

3) Niespodziewanie dochodzi do spekulacji – zarówno na złocie papierowym i fizycznym

4) Następuje (w połowie kwietnia) drastyczny spadek cen złota

– punktu piątego jeszcze nie ma ponieważ kształtuje się on obecnie, ale zastanawiam się czy nie mógłby on brzmieć: „banki centralne ponownie skupują rekordowe ilości złota”. Może komuś (niekoniecznie Bankom Centralnym) zależało, aby cena złota spadła. Wszak nie jest tajemnicą, że od jakiegoś czasu banki zmierzają w kierunku tezauryzacji. Jestem daleki od teorii spiskowych, ale na świecie jest tyle wpływowych inwestorów, którym mogłoby zależeć na takim, a nie innym scenariuszu. A może jest to zwyczajny, naturalny, koniunkturalny bieg wydarzeń. Czas pokaże…

Łukasz Hajduk