Złoto w dobie kryzysu

Pandemia koronawirusa oraz niepokój wywołany wojną na terytorium Ukrainy skutecznie przejęły kontrolę nad giełdą i rynkami finansowymi. Oba te światy stały się w czasach kryzysu miejscami dla inwestorów nie do końca bezpiecznymi i mało pewnymi.

Wciąż nie sposób przewidzieć, jak dalej będzie wyglądało życie oraz gospodarka po czasach pandemicznych i wojennych. Otwartym pozostaje pytanie, czy gospodarka zdoła się odbić, czy raczej ulegnie stagnacji? Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, ponieważ pandemia rozprzestrzeniła się na cały świat, a wojna Rosji z Ukrainą realnie mu zagraża. Z drugiej jednak strony – co pocieszające – złoto to zawsze bezpieczna inwestycja.

Wpływ pandemii na sprzedaż złota

Wszelkie kryzysy – szczególnie te nam najbliższe, czyli pandemia oraz wojna w Ukrainie – uczą nas samych wiele o zachowaniu inwestorów oraz o efekcie paniki. Zakupy artykułów spożywczych na zapas oraz zupełnie nieprzemyślane wyprzedaże inwestycji i lokat determinują życie w czasach niepokoju. Akcje są sprzedawane, giełdy notują straty, portfele inwestycyjne topnieją.

Metale szlachetne, jak złoto czy srebro, są idealne dla każdego, kto chce bezpiecznie inwestować swoje fundusze i kapitał. Nasi dziadkowie wiedzieli, że złoto przetrwało w historii wiele kryzysów i zawsze było zwycięzcą. Dzieje się tak dlatego, że depozyty złota są dziś ograniczone i bardzo rzadkie, a papierowe pieniądze można drukować do woli.

Złoto inwestycyjne – zainwestować czy sprzedać?

Podczas ostatnich, gnębiących świat kryzysów oraz w dobie wysokiej inflacji wzrosła niepewność na rynkach finansowych. Przy tej niepewności inwestorzy mogą lokować swój kapitał w złote monety i sztabki, w wyniku czego następuje wzrost ceny kruszcu. Specjaliści utrzymują, że każdy, kto posiada oszczędności, powinien mieć w nim zawartość złota na co najmniej dziesięcioprocentowym poziomie. Przy współczesnej zmienności sytuacji dolar słabnie, wpływając na ceny złota i przyciągając zagranicznych inwestorów. Cena złota jest obecnie bardzo wysoka.

Kryzys ma też drugą stronę – problemy finansowe powodują, że wiele osób sprzedaje swoje złoto. Przy obecnych cenach złota nadszedł właściwy czas na sprzedaż złota. Nie każdy ma sztabki złota, ale biżuteria i inne przedmioty wykonane ze złota nie są rzadkością w gospodarstwach domowych. W sytuacji kryzysowej mogą one zostać spieniężone w renomowanym centrum skupu złota.

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto jest pewną inwestycją. Chroni wartość pieniądza. Jest bezpieczną przystanią dla inwestorów. Cena złota stale rosła podczas pierwszej fali pandemii COVID-19. Inwestowanie w metale szlachetne, w szczególności w królewskie złoto, w sztabki lokacyjne lub monety bulionowe, uważane jest bezpieczną i opłacalną formę inwestycji w złoto, lokaty posiadanego kapitału, przy której istnieje niewielkie ryzyko straty.

Plusy i minusy

W czasach kryzysu oszczędności są na wagę złota, gdyż cena złota zanotowała wielokrotnie w takich sytuacjach wzrosty. Sztabki i monety bulionowe skutecznie broniły swojej wartości. Złoto jest bezpieczną inwestycją i służy do zabezpieczenia finansowego. Złoto w formie fizycznej to wartość w wymiarze globalnym. Łatwo je spieniężyć, a na zakupienie złota w różnych wariantach zawsze znajdą się chętni. Biżuterię i inne przedmioty wykonane ze złotego kruszcu również zawsze można zamienić na pieniądze, więc w czasie wielkiego kryzysu.

Kupić złoto fizyczne teraz, a zyskać w przyszłości

Nie istnieje jedna recepta na ochronę swojego kapitału przed utratą wartości w czasach inflacji, kataklizmu, kryzysu gospodarczego, wojny czy epidemii. Każda taka sytuacja to inna geneza, odmienny przebieg, czas trwania oraz następstwa. Przewidywania jakiekolwiek są więc bardzo trudne. Mając wiedzę dotyczącą historycznych rozstrzygnięć, podobnych zdarzeń w przeszłości można próbować wyciągać wnioski, gdyż zasadniczo rynek w czasie wojen, epidemii, rosnącej inflacji oraz katastrof zachowuje się podobnie.  

Od listopada 2018 roku złoto utrzymuje ogólny trend wzrostowy. Co więcej, podczas wszystkich kryzysów, krachów i recesji, notowania tego kruszcu rosły. Przyjęło się uważać, iż ceny złota wzrastają przede wszystkim wówczas, gdy dana sytuacja, konkretne wydarzenie rzutuje na gospodarkę USA, ma na nią poważny wpływ i wpływa bezpośrednio na kurs dolara amerykańskiego. Złoto to dobry sposób zabezpieczenia wartości kapitału w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli spojrzeć na historyczne notowania złota od roku 1974, kiedy to został uwolniony kurs złota, to jest ono w ciągłym wzroście. Warto pamiętać, iż kurs złota często jest przeciwieństwem kursu walut, akcji, obligacji. Gdy te spadają, cena złota często wzrasta. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest współcześnie bardzo pożądanym rozwiązaniem, gdyż zmniejsza ryzyko straty i zwiększa bezpieczeństwo. Alokacja w królewski kruszec, jak przekonują znawcy, na poziomie od 2 do 10% skutecznie chroni i wzmacnia portfel. Nie bez znaczenia są też takie cechy złota jak jego uniwersalność, trwałość oraz rzadkość, które bezsprzecznie przyczyniają się do większego potencjału utrzymywania wartości przez złoto.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *