Przejdź do treści

Złoto w gąszczu danych makroekonomicznych

  • Mysaver 

Codziennie gospodarki całego świata publikują setki nowych danych. Niewątpliwie wpływają one na rynek złota, ale mimo tego warto uzupełnić je o notowania pary EUR/USD oraz informacje na temat sytuacji politycznej.

Dane makroekonomiczne o największym wpływie na rynek złota zwykle pochodzą z trzech źródeł. Są to takie regiony świata jak USA, Europa oraz Chiny. Z punktu widzenia inwestycji w złoto na rynku finansowym są one najważniejsze, gdyż z tych miejsc pochodzi większość kapitału inwestowanego w ten sposób w złoto. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to dużą uwagę należy przywiązywać do danych dotyczących ilości złożonych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, inflacji CPI oraz odczytu tzw. zannualizowanego PKB. Są one istotne gdyż właśnie na ich podstawie Rezerwa Federalna USA formułuje swoją strategię, która ma przełożenie na rynek złota. Jeżeli chodzi o rynek chiński, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na dane dotyczące PKB oraz produkcji przemysłowej. Na rynku europejskim zwykle uwagę inwestorów z rynku złota przyciągają dane dotyczące stóp procentowych ustalanych przez EBC, PKB, stopa bezrobocia oraz PMI (Purchasing Manager’s Indexes) mocniejszych gospodarczo państw tego kontynentu.

Zasada co do większości wskaźników gospodarczych jest odwrotnie proporcjonalna. W przypadku opublikowania danych lepszych lub lepszych od oczekiwań, kurs złota ma tendencje do zniżkowania. W przeciwnej sytuacji złoto drożeje. Wyjątkiem są tutaj dane z Chin. Lepsze informacje z państwa środka często przyczyniają się do wzrostu wartości złota. Wynika to głównie z faktu, że Chiny są znaczącym konsumentem złota. Lepsza sytuacja gospodarcza kraju przekłada się na zamożność mieszkańców oraz skłonność do konsumpcji.

Wszystkie wymienione dane oraz wskaźniki są publikowane w tle wydarzeń politycznych i gospodarczych. Ich mieszanka daje ciekawe, często niespodziewane efekty. Niewątpliwie w perspektywie nawet kilku lat mocno oddziałującymi na rynek złota informacjami były konferencje prasowe organizowanie po posiedzeniu Fed’u lub FOMC (Federal Open Market Committee). Niejednokrotnie rynek wstrzymywał oddech przed informacją czy amerykańska rezerwa federalna wprowadzi kolejny etap skupu aktywów, lub czy zdecyduje się podtrzymać ten aktualnie występujący. Komunikaty informujące o utrzymaniu programu skupu obligacji zawsze wywoływały wzrost kursu złota. Jest to powiązane z tym, iż bank centralny Stanów Zjednoczonych nadal będzie stymulował gospodarkę wymieniając aktywa na płynną gotówkę oraz utrzymując stopy procentowe na praktycznie zerowym poziomie. Przez ostatni rok największą falę wzrostu wywołała decyzja o wprowadzeniu tzw. QE3. Na jej podstawie stworzył się trend wzrostowy królewskiego kruszcu, który trwał 7 tygodni i został przedstawiony na wykresie.

  Wykres nr 1: Notowania złota z uwzględnieniem hossy z 15.08-05.10.2012


Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://stooq.pl/

Generalnie rzecz biorąc w ostatnim czasie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku samych wskaźników, negatywne dane gospodarczo-polityczne przyczyniały się do wzrostu wartości złota. Sytuacja taka miała miejsce podczas walki o niedopuszczenie do bankructwa Grecji, podczas posiedzeń euro grupy dotyczących problemu zadłużenia państw strefy euro, czy kiedy miał miejsce kryzys cypryjski.

Do zestawu informacyjnego złożonego z mieszanki czystych danych „makro” oraz informacji gospodarczo-politycznych dołożyć powinno się kurs pary walutowej EUR/USD. Niewątpliwie istnieje korelacja zgodnie z którą, wraz ze wzrostem kursu EUR/USD cena złota także wzrasta. Ma to swoje uzasadnienie, gdyż wówczas inwestycja w żółty metal staje się bardziej atrakcyjna. Tańszy dolar powoduje utworzenie się dodatkowych zysków z uwagi na pozytywny kurs walutowy. Korelacja ta przedstawiona została na wykresie kursu złota oraz pary EUR/USD. Miejsca korelacji najbardziej zbliżonej do wartości 1 (wskazującej na zależność liniową) zaznaczono czerwonymi liniami wyznaczonymi zgodnie z zasadami statystyki.

  Wykres nr 2: Notowania złota oraz pary walutowej EUR/USD z uwzględnieniem korelacji między nimi  Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych http://stooq.pl/

Przemysław Ławrowski