Przejdź do treści

Złoto za złote

Inwestowanie w złoto w Polsce

Cena złota na międzynarodowym rynku są podawane w dolarach amerykańskich. Ile kosztuje złoto w lokalnej walucie zależy od jej kursu wobec dolara.

Podstawowe surowce będące w obrocie międzynarodowym są wyceniane w dolarach amerykańskich. Na przykład ropa naftowa, gaz, miedź, stal czy płody rolne. W dolarze amerykańskim wycenia się także złoto i srebro. Taki system jest stosowany przez London Bullion Market Association (LBMA) oraz instytucje finansowe. Dolar jest najważniejszą walutą a Stany Zjednoczone największą potęgą gospodarczą świata. Wbrew niektórym prognozom detronizacja dolara nie nastąpi w najbliższym czasie – więc metale szlachetne będą dalej wyceniane w USD.

Cenę złota w innej walucie można obliczyć biorąc pod uwagę jej aktualny kurs wobec dolara amerykańskiego. Na przykład przy notowaniu na poziomie 1 200 dolarów za uncję i kursie 3,80 USDPLN cena złota wynosi 4 560 PLN. Wartość inwestycji w Polsce w złoto zależy więc od dwóch czynników – ceny złota na rynku międzynarodowym wyrażonej w dolarach USA oraz aktualnego kursu złotówki wobec dolara. Skutkuje to podwyższoną zmiennością cen. Może dojść do sytuacji, że przy spadku ceny złota i jednoczesnym osłabieniu złotego wobec dolara cena kruszcu w Polsce nie będzie zniżkować a może nawet wzrosnąć.

Na przykład: cena złota spadła z 1 200 do 1 180 dolarów USA. Jednocześnie kurs USDPLN wzrósł do 3,90. Posiadacze złota w USA stracili więc 20 USD na uncji. Natomiast cena złota na polskim rynku wzrosła z 4 560 do 4 602 PLN, co oznacza, że osiągnęli zysk 42 PLN na uncji.

Przeanalizujmy inny scenariusz rynkowy – cena złota na LBMA wzrosła z 1 200 do 1 220 USD za uncję. Natomiast nasza waluta umocniła się o 0,10 PLN i jest notowana po kursie 3,70 USDPLN. Kto zainwestował dolary ten liczy zyski. W gorszej sytuacji znajdzie się teraz polski inwestor, który kupił jedną uncję złota płacąc rodzimą walutą – jego strata wyniosła 46 PLN.

Może też dojść do sytuacji, kiedy podrożeje złoto w dolarach a jednocześnie nastąpi osłabienie złotego. W takiej sytuacji zysk ze wzrostu ceny złota na rynku międzynarodowym zostanie powiększony o zysk walutowy.

W pesymistycznym wariancie – spada cena złota a jednocześnie następuje umocnienie złotego. Wtedy strata posiadacza złota zostanie powiększona z powodu niekorzystnego z jego punktu widzenia zmiany kursu złotego.

Powyższe rozważania dotyczyły sytuacji inwestorów posiadających aktualnie złoto (pozycja długa). W odmiennej sytuacji znajdzie się ten, kto zmierza kupić złoto (pozycja krótka). Dla niego im silniejsza złotówka tym lepsze warunki zawarcia transakcji.

Inwestując w aktywa wyceniane w dolarze, kiedy osiągany przychody w złotych, należy zdawać sobie sprawę z ryzyka walutowego. A to jest trudno przewidywalne. Stajemy się pośrednio uczestnikami wysoce spekulacyjnego rynku walutowego. Można przez to osiągnąć dodatkowe zyski nawet, gdy dolarowa cena złota spadnie a ale także ponieść straty, kiedy kruszec nie potanieje.

Prześledźmy teraz, jak zmieniała się cena złota w USD oraz PLN po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych (wykres 1). Cena złota wyrażona w amerykańskiej walucie spadła o ponad 9 proc. Natomiast w naszej walucie – o niecałe 4 proc. Powodem rozbieżności cen było silne osłabienie złotego. Mogą być z tego zadowoleni ci, którzy kupili wcześniej złoto. W dniu 9 grudnia br. na zamknięciu globalnych notowań cena złota na polskim rynku wyniosła 4.885 PLN i była o 15 proc. wyższa niż rok wcześniej. W tym okresie notowania złota w dolarach amerykańskich wzrosły o 8 proc. Czy można więc w takiej sytuacji mówić o niedanej inwestycji z naszej walucie? Inwestujących długoterminowo nie będą natomiast interesować okresowe zmiany cen na rynku złota oraz zawirowania na rynku walutowym.

Tagi: