Przejdź do treści

Zmiany w emeryturach. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Im bliżej obniżenia wieku emerytalnego, tym więcej osób pojawia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, by poznać szczegóły przejścia na emeryturę. O co pytają doradców ZUS-u?

1 października 2017 roku wejdzie w życie reforma emerytalna – kobiety będą mogły przejść na emeryturę, gdy skończą 60 lat, a mężczyźni, gdy skończą 65 lat. Doradcy emerytalni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych codziennie rozmawiają z przyszłymi emerytami. Prawie 60 proc. osób deklaruje zakończenie aktywności zawodowej, 20 procent twierdzi, że chce pracować dłużej aby wypracować wyższą emeryturę, a pozostałe 20 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

O co pytają doradców przyszli emeryci?

Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe od połowy 2019 roku. Co trzeba wiedzieć o PPK?

Kiedy należy rozwiązać umowę o pracę, by przejść na emeryturę?

Jak tłumaczą w ZUS-ie, prawo do emerytury nabywamy po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego. Dlatego rozwiązanie umowy o pracę nie jest warunkiem nabycia prawa do emerytury. Jest natomiast warunkiem podjęcia wypłaty takiego świadczenia. Tak więc decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę należy do zainteresowanego i zależy od momentu, w którym chciałby zacząć otrzymywać świadczenie.

Jak długo trzeba będzie czekać na decyzję emerytalną, gdy wszyscy uprawnieni klienci złożą wnioski o emeryturę we wrześniu i październiku?

Decyzję w sprawie emerytury, na wniosek zgłoszony po raz pierwszy, ZUS wydaje w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Taką ostatnią okolicznością może być np. osiągnięcie wieku emerytalnego, wpływ wniosku o przyznanie emerytury, zakończenie postępowania wyjaśniającego z ubezpieczonym, czy jego płatnikiem składek. Dla osób, które złożą wniosek o emeryturę po 1 września 2017 roku i przed 1 października 2017 roku spełnią warunki do przyznania emerytury, datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności, od której będzie liczony 30-dniowy termin na wydanie decyzji, będzie data wejścia w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny, czyli 1 października 2017 roku – tłumaczą przedstawiciele zakładu.

Czy należy składać świadectwa pracy i Rp-7 za okresy przypadające po 1998 roku?

Nie ma potrzeby składania wraz z wnioskiem o emeryturę dokumentów potwierdzających przebyte po 1998 roku okresy składkowe i nieskładkowe, takich jak świadectwa pracy czy druk Rp-7. Okresy te są bowiem uwzględniane na podstawie zapisów na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS-ie.

Czy można kontynuować zatrudnienie po przyznaniu emerytury i jaki dochód można osiągnąć?

Żeby ZUS wypłacił pieniądze, emeryt, który otrzymał prawo do świadczenia na wniosek, musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Później może znów podjąć zatrudnienie na podstawie np. umowy o pracę u tego samego albo innego pracodawcy.

Po osiągnięciu powszechnego wiek emerytalnego, jego emerytura nie będzie zmniejszana, ani zawieszana bez względu na wysokość osiąganych przychodów, czyli może „dorabiać” bez ograniczeń – wyjaśnia ZUS.

Czy zmieni się wysokość emerytury, jeżeli dłużej będzie się pracować?

Wysokość emerytury zależy między innymi od kwoty zwaloryzowanych składek zapisanych na indywidualnym koncie i subkoncie ubezpieczonego. Dłuższa aktywność zawodowa, która wiąże się z opłacaniem składek emerytalnych powoduje wzrost kwoty zapisanych na koncie ubezpieczonego składek. A to powoduje, że  przyszła emerytura będzie wyższa.

Ponadto kapitał początkowy, składki zapisane na indywidualnym koncie ubezpieczonego i środki na subkoncie podlegają waloryzacji. Im później zdecydujemy się przejść na emeryturę, tym wyższy, bo powiększony o kolejne waloryzacje, będzie kapitał początkowy i zgromadzone składki.

Dodatkowo, opóźnienie przejścia na emeryturę wiąże się z przyjęciem krótszego średniego dalszego trwania życia, przez które dzielona jest podstawa obliczenia emerytury, czyli składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, zwaloryzowany kapitał początkowy oraz środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS – wyjaśniają przedstawiciele zakładu.

Czy można być pewnym, że wysokość emerytury będzie wyższa przy dłuższej kontynuacji zatrudnienia?

Jak podkreślają w ZUS-ie, jest to pewne i wynika z zapisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie uregulowany został opisany powyżej mechanizm obliczania emerytury. Można przyjąć, że każdy rok dodatkowej aktywności zawodowej to świadczenie wyższe o około 8 procent.

fot. Ned Horton, freeimages.com