Przejdź do treści

ZPP: Polacy podzieleni w kwestii zakazu handlu

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował raport „Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedzielę”, będący wynikiem badania przeprowadzonego przez Maison & Partners. Wynika z niego, że ograniczenie handlu w niedziele silnie polaryzuje Polaków, dla ok. 40 proc. ankietowanych zamknięcie sklepów jest utrudnieniem, zaś 71 proc. postrzega ustawę jako ograniczenie swobody konsumenckiej.

39 proc. Polaków jest przeciwna wszelkim ograniczeniom handlu w niedzielę, niezależnie od kształtu. Wśród nich dominują mieszkańcy najmniejszych oraz największych miast. Pierwsi najprawdopodobniej ze względu na niewielką liczbę alternatyw wobec centrów handlowych, drudzy ze względu na niedogodności spowodowane koniecznością robienia zakupów od poniedziałku do soboty.

W grupie przeciwników ograniczenia handlu liczebność rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Większy jest także udział osób pracujących. Na ocenę ustawy wpływają także preferencje wyborcze – wśród przeciwników dominują wyborcy PO (57 proc.) oraz SLD (71 proc.).

W grupie zwolenników ograniczenia handlu w niedzielę częściej występują kobiety, niż mężczyźni. Najmniej liczne przedstawicielstwo popierających ograniczenie jest wśród osób pracujących dorywczo, studentów oraz bezrobotnych. Najliczniejsze wśród kobiet na urlopie rodzicielskim, pracujących na stałe oraz emerytów.

Czytaj także: Zakaz handlu w niedzielę. W czym tak naprawdę tkwi problem?

Postrzeganie ograniczenia handlu w niedziele

Na pytanie „czy zamknięcie sklepów w niektóre niedziele jest dla Pana/i utrudnieniem”, 45 proc. ankietowanych odparło, że nie. 39 proc. odpowiedziało twierdząco, zaś 16 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Źródło: zpp.net.pl

Wśród przyczyn utrudnienia wynikającego z zamknięcia sklepów wymieniane są m.in.: brak czasu na zakupy w pozostałe dni – 41 proc., brak możliwości wyjazdu do centrum handlowego – 29 proc., konieczność robienia w niedzielę zakupów w innym sklepie, niż zwykle – 26 proc.
38 proc. Polaków nie wie, które niedziele objęte są zakazem handlu.

Źródło: zpp.net.pl

Opinie na temat ograniczenia handlu w niedziele

Zdaniem 71 proc. przebadanych ograniczenie handlu w niedziele stanowi naruszenie wolności konsumenckiej. Przy czym 65 proc. zgadza się z twierdzeniem, że kupujący powinni mieć możliwość robienia zakupów w każdą niedzielę, ale jednocześnie pracownicy powinni mieć zapewnione dwie wolne niedziele w miesiącu.

65 proc. badanych zgadza się, że zakaz handlu w niedzielę przynosi ulgę pracownikom handlu, zaś 56 proc. uważa, że w wyniku zakazu handlu w niedziele spadną obroty sklepów, co skutkować będzie redukcją zatrudnienia.

55 proc. ankietowanych wyraziło poparcie dla twierdzenia, że dzięki zakazowi handlu w niedziele Polacy spędzają więcej czasu z rodziną lub przyjaciółmi w parku, kawiarni czy galerii sztuki.

Źródło: zpp.net.pl

Jak ograniczenie handlu w niedziele wypada na tle innych działań rządu PiS?

Zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków pozytywnie ocenia 65 proc. badanych (22 proc. negatywnie). Program „Rodzina 500+” oceniany jest pozytywnie przez 61 proc., zaś negatywnie przez 32 proc. W przypadku ograniczenia handlu jest to 52 proc. głosów pozytywnych kontra 42 proc. negatywnych. Najgorzej wypadła reforma sądownictwa, w przypadku której pozytywne odpowiedzi wyniosły 36 proc., zaś negatywne 44 proc.
Ograniczenie handlu w niedziele oceniane jest „średnio” – nie tak dobrze, jak zmiany w szkolnictwie czy program „Rodzina 500+”, ale nie aż tak źle, jak reforma sądownictwa.

Źródło: zpp.net.pl

Memorandum

Równolegle z raportem Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował memorandum, w którym rekomenduje wstrzymanie prac legislacyjnych do czasu sporządzenia rzetelnej Oceny Skutków Regulacji (OSR) obowiązującej już ustawy.

We wnioskach zawartych w opracowaniu Związek zwraca uwagę na fakt, że ustawa wprowadzana była w trybie ekspresowym, bez rzetelnej Oceny Skutków Regulacji, zaś nowelizacja ustawy procedowana jest jeszcze szybciej – bez OSR, ale także ze świadomym i celowym pominięciem sejmowej Komisji Gospodarki.

Czytaj także: Koniunktura w Polsce osiągnęła już swój szczyt. Wzrost PKB osłabnie

Ustawa, która miała chronić interesy małych, polskich firm, przyniosła efekt odwrotny – zyskały na niej międzynarodowe dyskonty, które mogły sobie pozwolić a kosztowne kampanie promocyjne. Zgodnie z danymi, straty poniosły małe i średnie polskie przedsiębiorstwa handlowe, zaś aktywność zakupowa Polaków skupiła się na robieniu dużych zakupów w piątki i soboty, w dużych, zagranicznych dyskontach.

ZPP zwraca uwagę na fakt, że zagwarantowanie pracownikom wolnych niedziel można osiągnąć poprzez zmiany w kodeksie pracy, oraz że handel stanowi 20 proc. polskiego PKB. W obliczu sygnałów o nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym, należałoby handel rozwijać, a nie ograniczać. Szczególnie w obszarze małych i średnich firm.

Memorandum ZPP: Zakaz handlu w niedziele

Badanie: „Postawy i opinie wobec ograniczenia handlu w niedzielę”

Photo by Markus Spiske on Unsplash