Diamenty

Złoto i srebro inwestycyjne coraz częściej stają się częścią oszczędności i inwestycji Polaków. Tymczasem nieco w cieniu metali szlachetnych wciąż pozostają diamenty. Ich właściwości fizyczne, rozwinięty system certyfikacji i dość stabilne wzrosty cen od lat sprawiają, że są doskonałą alternatywą, szczególnie dla inwestorów, którzy cenią sobie spokój. 

czytaj więcej

Po zapoznaniu się z wykresem cen brylantów, łatwo dostrzec, że ich wartość historycznie ciągle rosła i na rynku nie odnotowuje się znacznych korekt ani spadków. Lokując pieniądze w brylantach mamy pewność, że inwestycja jest stosunkowo odporna na sytuację rynkową i zawirowania polityczne. Podaż i popyt kontroluje uznany system monitorowania, Rapaport. 

Ceny diamentów wahają się od kilku tysięcy złotych, do milionów dolarów. Nie każdy diament będzie miał taki sam potencjał inwestycyjny, jednak nawet tańsze diamenty mogą służyć jako forma ulokowania kapitału. A niewątpliwym plusem, szczególnie niewielkich diamentów, jest to, że można je oprawić i przechowywać lub użytkować w formie niepozornego pierścionka. 

Tym, co wyróżnia diamenty, jest niewątpliwie stosunek wartości do objętości. Kilogram złota (ok. 160 tys. zł) ma wymiary zbliżone do telefonu komórkowego, i… waży kilogram. Trudno zatem przechowywać i transportować większe ilości złota. W przypadku diamentów, nietrudno znaleźć taki, który w obiekcie o średnicy kilku milimetrów, zmieści dużo więcej „tysięcy” czy nawet „,milionów”. Ma to szczególnie duże znacznie w przypadku zawirować geopolitycznych, katastrof naturalnych czy innych sytuacji kryzysowych, w których musimy bardzo szybko opuścić swoje miejsce zamieszkania, i chcemy ocalić jak największą część majątku. 

Kupowanie nawet małych diamentów, może być sposobem na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego, zbudowanego w oparciu o bardziej tradycyjne aktywa, takie jak akcje spółek giełdowych, fundusze inwestycyjne czy obligacje. Diamenty, podobnie jak metale szlachetne, są często odwrotnie skorelowane z rynkami finansowymi.  

Brylant - 3.153 ct/I/SI2/ST
Quick view
139 230,00 zł
Brylant - 3 ct/J/SI2/N
Quick view
146 653,00 zł
Brylant - 3.007 ct/J/I1/N
Quick view
121 190,00 zł
Brylant - 3.013 ct/K/SI1/N
Quick view
140 273,00 zł
Brylant - 3.01 ct/K/SI1/F
Quick view
131 114,00 zł
Brylant - 2.511 ct/G/I1/N
Quick view
105 315,00 zł
Brylant - 2.501 ct/H/I1/N
Quick view
100 891,00 zł
Brylant - 2.515 ct/H/I1/N
Quick view
94 261,00 zł
Brylant - 2.502 ct/I/SI1/N
Quick view
146 433,00 zł
Brylant - 2.58 ct/I/SI2/N
Quick view
133 765,00 zł
Brylant - 2.584 ct/J/VS2/N
Quick view
129 944,00 zł
Brylant - 2.502 ct/J/SI2/N
Quick view
107 498,00 zł
Brylant - 2.55 ct/J/SI2/N
Quick view
108 831,00 zł
Brylant - 2.52 ct/K/SI1/N
Quick view
97 865,00 zł
Brylant - 2.153 ct/D/VS2/ST
Quick view
138 930,00 zł
Brylant - 2.041 ct/E/SI1/N
Quick view
141 133,00 zł
Brylant - 2.231 ct/E/SI1/M
Quick view
125 618,00 zł
Brylant - 2.011 ct/E/I1/N
Quick view
81 921,00 zł
Brylant - 2.023 ct/F/SI1/F
Quick view
133 199,00 zł
Brylant - 2.052 ct/F/SI1/N
Quick view
128 611,00 zł
Brylant - 2.357 ct/F/SI1/F
Quick view
139 811,00 zł
Brylant - 2.017 ct/F/SI2/N
Quick view
96 407,00 zł
Brylant - 2.2 ct/F/I1/ST
Quick view
77 422,00 zł
Brylant - 2.07 ct/G/VS2/N
Quick view
140 722,00 zł
Brylant - 2.088 ct/G/VS2/N
Quick view
141 319,00 zł
Brylant - 2.244 ct/G/SI1/N
Quick view
143 670,00 zł
Brylant - 2.063 ct/G/SI1/N
Quick view
122 723,00 zł
Brylant - 2.052 ct/G/SI1/N
Quick view
119 090,00 zł
Brylant - 2.002 ct/G/SI1/N
Quick view
113 383,00 zł
Brylant - 2.02 ct/G/I1/N
Quick view
82 814,00 zł
139 230,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

146 653,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

121 190,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

140 273,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

131 114,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

105 315,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

100 891,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

94 261,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

146 433,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

133 765,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

129 944,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

107 498,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

108 831,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

97 865,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

138 930,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

141 133,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

125 618,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

81 921,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

133 199,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

128 611,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

139 811,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

96 407,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

77 422,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

140 722,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

141 319,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

143 670,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

122 723,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

119 090,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

113 383,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu

82 814,00 zł

BarwaBarwa diamentu

CzystośćCzystość diamentu