Polityka prywatności sklepu internetowego goldenmark.com

wersja z dnia 8 maja 2023 r.

Drogi Użytkowniku sklepu internetowego goldenmark.com! Niniejszy dokument służy wyjaśnieniu, jakie informacje gromadzimy, gdy korzystasz z usług oferowanych przez sklep internetowy goldenmark.com, zawierając umowę sprzedaży za pośrednictwem naszego sklepu, w jaki sposób zbieramy Twoje dane, do czego oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, gdzie są przechowywane i w jaki sposób je chronimy. Informujemy Cię również o przysługujących Ci prawach. W przypadku pytań, na które być może nie znajdziesz tutaj odpowiedzi, albo jeżeli wciąż będziesz miał jakieś wątpliwości, zachęcamy abyś skontaktował się z nami pod adresem privacy@goldenmark.com lub pod adresem: Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław, ul. Strzegomska 55A, 53-611 Wrocław („Goldenmark”).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wypełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej „RODO”). 

1. ADMINISTRATORZY

Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, spółką z siedzibą we Wrocławiu, w Polsce (dalej „Goldenmark” lub „Sklep”) zarządza sklepem internetowym oraz świadczy wszystkie Usługi Elektroniczne oferowane przez Sklep.

Współadministratorami Twoich danych osobowych przetwarzanych dla celów związanych ze świadczeniem na Twoją rzecz usług elektronicznych oferowanych przez sklep goldenmark.com, takich jak np. Formularz Kontaktowy czy Newsletter, a także danych osobowych przetwarzanych w prawnie uzasadnionych interesach Współadministratorów oraz pozostałych spółek należących do Grupy Kapitałowej Goldenmark (np. w celach marketingu usług lub produktów oferowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Goldenmark) są:

- Goldenmark Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1 050 000 zł,

- Goldenmark S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000533602, REGON: 360252100, NIP: 8952037492, kapitał zakładowy: 1 718 508 zł, kapitał wpłacony w całości, ponieważ to te spółki decydują o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, udostępnionych przez Ciebie w związku z korzystaniem ze sklepu goldenmark.com.

W przypadku zawarcia z naszą pomocą umowy sprzedaży złota dewizowego oraz platyny dewizowej - stroną umowy oraz administratorem Twoich danych osobowych dla celów wykonania zawartej umowy sprzedaży będzie powiązana z nami spółka Goldenmark S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000533602, REGON: 360252100, NIP: 8952037492, kapitał zakładowy: 1 718 508 zł, kapitał wpłacony w całości.

Gdy z naszą pomocą zawrzesz umowę sprzedaży pozostałych Towarów, stroną umowy oraz administratorem Twoich danych dla celów wykonania zawartej umowy będzie powiązana z nami spółka Goldenmark Center sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-611), przy ul. Strzegomskiej 55a.

2 PRZETWARZANE DANE

2.1 Założenie konta użytkownika sklepu goldenmark.com, wymaga od Ciebie podania (a) adresu e-mail i (b) hasła (które jest zaszyfrowane, więc nie mamy do niego dostępu). Bez tych informacji nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika. Te informacje są chronione Twoim hasłem do konta Goldenmark.pl. Jesteś odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo - nie dziel się nim z innymi.

2.2. Gdy korzystasz z usług Goldenmark.com możemy również gromadzić dane zbierane w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferowanych przez nas usług, w tym związane z korzystaniem ze sklepu internetowego goldenmark.com, np.:

(a) dane techniczne dotyczące Twoich urządzeń, które użytkujesz korzystając z usług Goldenmark.com, w tym: dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym identyfikator internetowy - adres IP), identyfikator urządzenia mobilnego, używany przez Ciebie system operacyjny, rodzaj przeglądarki lub innego oprogramowania, informacje o używanym sprzęcie, a także inne szczegóły techniczne dostarczane przez Twoją przeglądarkę, w zależności od Twoich ustawień. Powyższe dane techniczne o naszych użytkownikach, ich działaniach i wzorach zachowań, nie będą zawierały danych osobowych;

(b) szczegóły odnośnie do sposobu w jaki korzystasz z usług Goldenmark.com, w tym, między innymi: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak korzystasz z usług Goldenmark.com (np. jakie Towary oglądasz), dane dotyczące ruchu, dane dotyczące Twojej lokalizacji, Twoją historię zakupów i wybierane linki, Twoje preferencje i wybory, Twój preferowany język, Twoje komunikacje poprzez czat.

(c) inne informacje, potrzebne nam do udzielenia Ci wsparcia w przypadku pytań/zgłoszeń za pośrednictwem Sklepu oraz obsługi klienta, w tym treść komunikacji między nami.

(d) inne informacje, które nam dostarczasz w ramach naszych Usług.

2.3. Przetwarzanie przez Goldenmark Center lub Kontrahenta Twoich danych dotyczących płatności zależy od metody płatności/platformy/operatora. Goldenmark Center lub Kontrahent przetwarza tylko ograniczone dane dotyczące płatności w formie zaszyfrowanej/zanonimizowanej. Gdy dokonujesz zakupu w naszym Sklepie, po zakończeniu transakcji otrzymujemy powiadomienie od operatora płatności i upewniamy się, że otrzymałeś zakupione Towary. Nie uzyskujemy jednakże dostępu do faktycznych danych dotyczących płatności.

2.4. Na podstawie Twojej aktywności w naszym sklepie internetowym goldenmark.com możemy stosować profilowanie, czyli automatyczną analizę niektórych cech użytkownika. Do profilowania używamy danych takich jak: historia odwiedzanych stron internetowych, historia interakcji, zakupów, dane o lokalizacji użytkownika.

2.5 Stosujemy profilowanie, aby lepiej dopasować nasze treści komunikacyjne i promujące towary i usługi do aktualnych potrzeb użytkowników i zaspokoić ich oczekiwania. Profilowanie nie wpływa jednakże znacząco na decyzje, nie ma skutków prawnych i nie oddziałuje w inny znaczący sposób na użytkownika.

2.6 Automatyczna analiza może w niektórych sytuacjach posłużyć do tworzenia, prezentowania i realizowania ofert dopasowanych do konkretnego użytkownika, mogąc wpłynąć na wybory użytkownika jako konsumenta, np. bardzo atrakcyjna, czasowa, oparta na bogatej historii zachowań w sklepie internetowym goldenmark.com, skierowanych na konkretne produkty oferta sprzedaży, do której inni użytkownicy nie będą mieli dostępu. Zawsze zachowujesz prawo do interwencji ludzkiej ze strony Administratora oraz do przedstawienia własnego stanowiska i do zaskarżenia decyzji podjętych w ramach profilowania.

2.7 Możemy także korzystać z Twoich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego z Tobą przy pomocy urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, a także w celu kontaktu e-mail oraz inną drogą elektroniczną.

2.8 W przypadku złożenia zamówienia możemy przetwarzać dane osobowe podawane przez użytkownika – imię, nazwisko, login, hasło, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr PESEL, NIP, REGON, nazwa firmy, adres, kraj, miejscowość, wiek, płeć.

2.9 Nie musisz podawać nam danych (nie jest to obowiązkowe), przy czym odmowa może spowodować m.in.: brak możliwości realizacji Twojego zamówienia np. złota dewizowego czy ręcznie wykonanego zegarka, brak możliwości korzystania z usługi Konto Użytkownika; brak możliwości dostarczenia Newslettera, brak możliwości wystawienia faktury czy też prezentowanie oferty sklepu internetowego goldenmark.com w sposób przypadkowy lub ogólny.

3 SPOSÓB GROMADZENIA INFORMACJI

3.1 Twoje dane możemy gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem naszych Partnerów, w następujący sposób:

(a) informacje, które podajesz nam korzystając ze sklepu internetowego goldenmark.com,

(b) dane, które przekazujesz nam podczas kontaktowania się z nami lub zgłaszania problemu ze sklepem internetowym goldenmark.com,

(c) od podmiotów współpracujących z Kontrahentami, w szczególności firm z branży jubilerskiej, inwestycyjnej i finansowej oraz innych podmiotów, będących kontrahentami Administratora, a także w zakresie, w jakim jest to uzasadnione interesem Administratora.

3.2 Możemy również poprosić Cię o wypełnianie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych. Udział w tych ankietach jest całkowicie dobrowolny i jeżeli nie chcesz, nie musisz brać w nich udziału. Możemy zbierać te informacje sami za pośrednictwem usług Goldenmark.com lub za pośrednictwem zaufanych partnerów współpracujących z nami w zakresie elementów opcjonalnych, takich jak badania czy ankiety (np. Opineo Sp. z o.o.).

4 CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA

Cel

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Umożliwienie zawarcia oraz realizacja umów zawieranych z Kontrahentem np. złożonego zamówienia, w tym zamówienia złota dewizowego, platyny dewizowej, diamentów lub innego zamówienia, złożonego przez Użytkownika, w tym m.in. rozliczenie płatności, skompletowanie zamówienia, nadanie przesyłki, kontakt w sprawach dotyczących zamówienia

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

Przez czas niezbędny do realizacji złożonego Zamówienia

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż towarów oraz jego archiwizowanie

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków)

5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku

 

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów innych aktów prawnych regulujących ww. kwestie

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz innych aktów prawnych regulujących te kwestie

Przez 5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej

 

Obsługa ewentualnego zwrotu - odstąpienia od umowy

Realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. art. 27 i nast. ustawy o prawach konsumenta)

Przez czas niezbędny do zakończenia obsługi zwrotu - odstąpienia od umowy

 

Świadczenie usługi dostępu do sklepu internetowego goldenmark.com i jego funkcjonalności

Niezbędność przetwawarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przez czas korzystania z usług

 

Świadczenie usługi prowadzenia, utrzymania i obsługi konta użytkownika w sklepie internetowym goldenmark.com

Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych, które nie są niezbędne do świadczenia usługi - zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Przez czas korzystania z usługi albo do wycofania zgody

 

Analizy i prowadzenia statystyk dotyczących aktywności użytkowników sklepu internetowego goldenmark.com w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na analizowaniu aktywności użytkowników oraz ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Analizy aktywności użytkowników i funkcjonowania sklepu internetowego goldenmark.com, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę administratora lub innych Użytkowników

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres e-mail czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych oraz ankieta badania satysfakcji przeprowadzana telefonicznie

Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymywaniu wysokiej jakości obsługi oraz możliwości oferowaniu użytkownikom naszych usług

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

 

Marketing, w tym wysyłka newslettera, na podany wcześniej adres e-mail czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług Współadministratorów

Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

 

Marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich

Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

 

Opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Operatora lub Kontrahenta

W zależności od celu kontaktu podstawą przetwarzania będzie podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie

Do zakończenia komunikacji, wymiany korespondencji związanej z zapytaniem lub innym zgłoszeniem skierowanym do Operatora lub Kontrahenta

 

Obsługa (przyjmowanie, rozpatrywanie, udzielanie odpowiedzi) zgłoszeń (np. reklamacji) użytkownika. Ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi (w tym z wykorzystaniem nagrań rozmów telefonicznych)

Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego licząc od następnego roku w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń

 

Obsługa wniosków uprawnionych organów np. sądów, prokuratur organów ścigania, urzędów które mogą dotyczyć danych użytkowników, operatora lub kontrahentów

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia wniosku lub żądania)

Przez czas niezbędny do realizacji wniosku

 

Obsługa wniosków dotyczących realizacji wynikających z RODO praw osób, których dotyczą dane

Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO)

Przez 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na wniosek

 

Rekrutacja do badań użyteczności sklepu internetowego goldenmark.com oraz analiza i opracowanie pozyskanych wyników

Zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Do czasu wycofania zgody

 

5 PLIKI COOKIES

5.1 Goldenmark i nasi Partnerzy mogą zbierać dane za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu (np. komputerze lub telefonie), powszechnie stosowane do usprawniania działania i zwiększania wydajności stron internetowych i usług sieciowych. Jest to możliwe dzięki temu, że strony i usługi sieciowe mogą odczytywać i zapisywać te pliki, co pozwala im na rozpoznanie Twojego urządzenia i zapamiętanie ważnych informacji, które umożliwiają Tobie wygodniejsze korzystanie z nich (np. zapamiętanie Twoich ustawień, zawartości Koszyka).

W ramach naszych usług sieciowych i mobilnych stosujemy technologie umożliwiające zbieranie informacji i ulepszanie doświadczeń Użytkowników naszego sklepu internetowego. Te technologie, zawierające również pliki cookies, nazywamy łącznie „cookies”. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości nie wahaj się i skontaktuj się z nami pod adresem privacy@goldenmark.com.

5.2 Podczas świadczenia usług Goldenmark.com możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies:

(a) „Niezbędne” pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania naszych usług, umożliwiając poruszanie się po nich i korzystanie z ich funkcjonalności. Bez tych cookies usługi, z których chcesz korzystać, takie jak dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej, nie mogą być świadczone. Używamy także plików cookies, aby zapobiegać bezprawnemu wykorzystaniu danych do logowania. Te pliki cookies są niezbędne do korzystania z naszych Usług, ale mogą zostać przez Ciebie wyłączone. Chcemy jednak, żebyś wiedział, że ich wyłączenie może mieć znaczący i negatywny wpływ na sposób, w jaki będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie daną Usługę.

(b) Pliki cookies „preferencje” – w pewnych sytuacjach możemy korzystać z funkcjonalnych plików cookies, które pozwalają nam zapamiętać wybory dokonane przez Ciebie w ramach korzystania z Usług i dostarczyć Ci ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje, takie jak dostosowanie strony. Dzięki nim możemy również zapamiętać czy już pytaliśmy Cię o chęć udziału w organizowanych przez nas promocjach. Wszystkie te funkcje pozwalają nam poprawić korzystanie przez Ciebie z naszego sklepu. Możesz zdecydować czy chcesz je wyłączyć lub odrzucić.

(c) Pliki cookies „Statystyka”, których celem jest poprawa wydajności, często obejmują pliki analityczne, zbierają informacje na temat korzystania przez Ciebie z usług Goldenmark.com i pozwalają nam usprawniać ich działanie, np. te pliki cookies pokazują najczęściej odwiedzane przez Użytkowników części naszego sklepu internetowego, ogólne trendy w poruszaniu się w ramach sklepu, pomagają wykryć ewentualne problemy, jakie użytkownicy napotykają korzystając z naszych Usług i pokazują nam skuteczność naszych reklam. Korzystamy z tych plików cookies również, aby pomóc Ci w poruszaniu się po naszej stronie internetowej i powrocie do odwiedzanych kart. Możesz zdecydować czy chcesz je wyłączyć lub odrzucić.

(d) Pliki cookies „Marketing” – rodzaj plików cookies kierunkujących i reklamowych, używanych w celu dostarczenia reklam bliższych Twoim zainteresowaniom. Takich plików mogą również używać nasi usługodawcy. Takie pliki cookies możemy np. wykorzystywać do ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy, którą widzisz w ramach naszych Usług oraz do mierzenia skuteczności naszych kampani reklamowych. Możesz zdecydować czy chcesz je wyłączyć lub odrzucić.

(e) Pliki cookies „Niesklasyfikowane” – pliki cookies, których dotyczach nie przyporządkowaliśmy do pozostałych kategorii.

5.3 W pewnych okolicznościach możemy współpracować z osobami trzecimi w celu świadczenia Usług. Zewnętrzni reklamodawcy i inne organizacje mogą stosować swoje pliki cookies do zbierania informacji na temat Twojego korzystania z Usług i/lub reklam, w które kliknąłeś. Takie informacje mogą zostać przez nich wykorzystane do dostarczania reklam, które mogą Cię zainteresować, w oparciu o treści, które obejrzałeś/obejrzałaś wcześniej lub do pomiaru skuteczności takich reklam. Możesz zdecydować czy chcesz je wyłączyć lub odrzucić.

5.4 W dowolnym momencie możesz całkowicie wyłączyć pliki cookies. Wystarczy, że wybierzesz odpowiednie ustawienie w Twojej przeglądarce na komputerze lub urządzeniu mobilnym, które pozwala zablokować akceptowanie plików cookies lub podobnych technologii. Pamiętaj, że to Ty decydujesz. Więcej informacji odnośnie do sposobu w jaki powinieneś skonfigurować swoją przeglądarkę do korzystania z plików cookies w wybrany przez Ciebie sposób znajdziesz na stronie dostawcy Twojej przeglądarki dostępnej poprzez ekran pomocy.  Pamiętaj, że w przypadku wyłączenia plików cookies, niektóre funkcje Usług mogą nie działać zgodnie z ich przeznaczeniem.

6 SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH

6.1. Wszystkie przekazywane przez Ciebie informacje, są przechowywane na bezpiecznych serwerach Goldenmark lub naszych zaufanych Partnerów.

6.2. Stosujemy adekwatne do zagrożeń zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tylko przez czas niezbędny do realizacji celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności. W niektórych szczególnych przypadkach dłuższy okres przechowywania danych może być wymagany przez przepisy prawa takie, jak podatkowe, rachunkowe albo inne wymogi lub obowiązki prawne.

6.4 Jeżeli Twoje dane nie będą nam dłużej potrzebne do świadczenia usług Goldenmark.com lub dla innych przyczyn wskazanych w naszej Polityce, niezwłocznie usuniemy je lub zanonimizujemy.

6.5 Regulamin sklepu internetowego goldenmark.com może opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

7 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

7.1 Każda komunikacja odbywająca się za pośrednictwem usług Goldenmark.com może wiązać się z ujawnieniem przez Ciebie Twojej nazwy użytkownika lub innych danych na Twój temat. Dokładnie rozważ komu udostępniasz swoje informacje i unikaj dzielenia się swoimi danymi kontaktowymi lub prywatnymi informacjami na swój temat.

7.2 Co do zasady nie udostępniamy Twoich danych na zewnątrz. Wyjątkiem będą nasi Zaufani Partnerzy, którzy pomagają nam w dostarczaniu usług Goldenmark.com i funkcjonalności. Zapewniamy Cię, że zawsze udostępniamy partnerom jedynie minimum informacji niezbędnych do tego, aby mogli nam pomóc. Te podmioty mogą mieć potencjalny lub faktyczny dostęp do ograniczonych informacji na Twój temat, wówczas przetwarzają je w naszym imieniu (formalnie nazywani są „Podmiotami Przetwarzającymi”):

- zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi;

- zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do analizy danych;

- zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do marketingu email oraz pomagają nam zarządzać naszą komunikacją email;

- zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia do śledzenia i raportowania błędów w systemie;

- zewnętrzny dostawca systemu wsparcia klienta i obsługi zgłoszeń, który pomaga nam zarządzać zgłoszeniami, które nam przesyłasz;

- nasi profesjonalni doradcy wspierający nas w kwestiach prawnych, podatkowych, księgowych, czy audytach;

- platformy mediów społecznościowych w celu oferowania Ci personalizowanej i ukierunkowanej komunikacji;

- zewnętrzni dostawcy usług, którzy pozwalają nam dostarczyć zakupiony przez Ciebie Towar.

- zewnętrzni dostawcy usług, którzy udostępniają nam narzędzia technologiczne i reklamowe, w tym m.in. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON 146127300.

Polityka prywatności ww. partnera zawierające informacje o szczegółach przetwarzania danych i przysługujących Ci uprawnieniach znajduje się pod adresem https://polityka- prywatnosci.onet.pl/

Twoje dane w powyższym zakresie będą przetwarzane w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody m.in. w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych reklam produktów i usług lub w celu dokonania właściwych rozliczeń z tytułu publikacji tych reklam. Twoje dane będą przetwarzane w ramach technologii cookies i podobnych, a w linku podanym powyżej uzyskasz informację jak zarządzać tą technologią, w tym blokować i usuwać cookies. Jeśli nie chcesz, by ww. partner przetwarzał Twoje dane zebrane na naszych stronach w celu zapewnienia prawidłowości i atrakcyjności prezentowanych Ci reklam produktów i usług – możesz wycofać swoją zgodę klikając https://polityka-prywatnosci.onet.pl/ (na dole strony znajdziesz link do narzędzia umożliwiającego dokonanie zmian)

7.3 Podczas procesu płatności, możemy również udostępniać informacje na Twój temat innym zaufanym partnerom, którzy przetwarzają je niezależnie jako tzw. administratorzy danych: 

a) procesorzy płatności dla celów realizacji płatności;

b) banki, instytucje finansowe w celu uzyskania płatności; 

c) zewnętrzni usługodawcy w celu weryfikacji oszustw przy płatnościach;

7.4 Wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo możemy również udostępniać Twoje dane policji lub innym organom (może dotyczyć to Twojego adresu IP oraz szczegółów podejrzanej aktywności takiej, jak nieautoryzowane użycie metody płatności lub wskaźnik ryzyka oszustwa przy płatnościach).

7.5 Co do zasady nie przetwarzamy, nie przechowujemy ani nie przesyłamy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jedynie wyjątkowo może się zdarzyć, że Twoje dane będą przetwarzane, przechowywane lub przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcarię do krajów takich, jak Stany Zjednoczone, czy Kanada. Przepisy dotyczące ochrony prywatności w tych krajach mogą nie oferować tego samego poziomu ochrony, co w Twoim kraju lub EOG.

7.6 Jeżeli jednak udostępnimy Twoje dane poza ten obszar, zapewnimy odpowiedni poziom ochrony Twoich danych i oprzemy się na uznanych prawnie podstawach udostępniania danych takich, jak standardowe klauzule umowne UE.

7.7. Od czasu do czasu Usługi Goldenmark mogą zawierać linki do i ze stron internetowych i usług podmiotów trzecich. Nasza Polityka Prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych i podmiotów, dlatego też po więcej informacji odsyłamy bezpośrednio do ich polityk prywatności.

8 INNE INFORMACJE

8.1 Przypominamy, że podlegamy różnym przepisom prawa i możemy mieć obowiązek zastosowania się do wymagań uprawnionych organów państwowych lub innych przepisów prawa.

8.2 W przypadku reorganizacji lub fuzji Goldenmark lub kont Goldenmark, możemy przekazać dane osobowe przejmującej osobie trzeciej, która będzie je chronić co najmniej w takim samym stopniu, jak Goldenmark zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

9 PRAWA UŻYTKOWNIKA

9.1 Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami tutaj, zmieniając ustawienia na koncie Goldenmark, a także klikając opcję subskrybuj/anuluj subskrypcję w wiadomościach otrzymywanych od Goldenmark.

9.2 W zależności od miejsca zamieszkania, mogą przysługiwać Ci dodatkowe prawa dotyczące prywatności. Na przykład, na podstawie praw Unii Europejskiej masz poniższe prawa:

• dostępu do swoich danych;

• żądania ich usunięcia;

• poprawiania tych danych;

• ograniczenia przetwarzania danych;

• przeniesienia danych do innego podmiotu;

• złożenia skargi do organu ochrony danych.

Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami na adres privacy@goldenmark.com.

Prosimy jednak, abyś wziął pod uwagę, że prawa te mogą być ograniczane innymi przepisami prawa. Przykładowo prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”) może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy. Przykładem takiego prawa jest art. 74 ust. 2 punkt 1) ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395) zobowiązujący nas do przechowywania ksiąg rachunkowych przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, którego księgi rachunkowe dotyczą. 

9.3. Jeżeli masz obawy dotyczące swojej prywatności skontaktuj się z nami. Jeżeli uważasz, że nie udzieliliśmy Ci pomocy zgodnie z Twoim żądaniem, możesz zgłosić naruszenie do lokalnego organu ochrony danych lub do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) w Polsce.

10 ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

10.1 Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać zmianom jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa lub zmianę usług sklepu internetowego goldenmark.com. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza Twoich praw. W przypadku takiej zmiany, udostępnimy zmienioną Politykę online i powiadomimy Cię o tym.

10.2. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie 14 dni po opublikowaniu nowej wersji online. W tym okresie w razie pytań dotyczących zmian zapraszamy do kontaktu.

10.3 Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie zmiany (niezależnie od powiadomienia nas e-mailem) będziemy zmuszeni poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z usług Goldenmark.com. Jest nam przykro z tego powodu, lecz mamy nadzieję, że docenisz stosowanie przez nas jednolitych zasad dla wszystkich użytkowników, co jest konieczne, aby Usługi Goldenmark działały prawidłowo. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

11 REGULAMIN SKLEPU GOLDENMARK.COM

Przypominamy również, że Regulamin sklepu internetowego goldenmark.com oferuje więcej informacji na temat działania usług Goldenmark.com oraz warunków sprzedaży Towarów i zawiera postanowienia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. Regulamin sklepu internetowego goldenmark.com jest dostępny pod adresem: Regulamin.